Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas Citra Ringin Mas Periode 2017-2019

Penasihat :

 1. Bapak Zaenal Arifin
 2. Bapak Agus Wibowo
 3. Bapak H. Nurrohman
 4. Bapak Dadan Rosana
 5. Bapak H. Rosadi
 6. Bapak Eko Agus

Ketua Takmir : Bapak Suwardi
Sekertaris :

 1. Bapak Agus Triwidagdo
 2. Bapak Rizal Nasrullah

Bendahara :

 1. Bapak Yogi Widigdo
 2. Bapak Sartono

Seksi Seksi :

 • Sosial Kemasyarakatan
 1. Bapak Ridwan Syamsudin
 2. Bapak Ramli
 3. Bapak Giyarto
 4. Bapak Dadang
 5. Bapak Agus (F)
 • Peribadatan dan dakwah

A.  Khutbah Jumat

 1. Bapak H. Sumaryo (Koordinator)
 2. Bapak Purwanto
 3. Bapak H. Nurrohman
 4. Bapak Atmaji

B. PHBI dan Pengajian Rutin

 1. Bapak Khoirudin (Koordinator)
 2. Bapak Darwo
 3. Bapak Fajar
 4. Bapak Rahmadi
 5. Bapak Herry (D)

C. Muazin

 1. Bapak H. Sarto (Koordinator)
 2. Bapak Bambang Tri
 3. Saudara Ilyas
 • Pendidikan Remaja dan Anak dan Media
 1. Bapak Ferry Wahyu Wibowo (Koordinator)
 2. Bapak Imam Sugih
 • Rumah Tangga
 1. Bapak Taufik N.H. (Koordinator)
 2. Bapak Bambang S. (C)
 3. Bapak Ramto
 4. Bapak Muryanto
 • Kemusliman
 1. Ibu Hj. Elly (Koordinator)
 2. Ibu-ibu Warga Muslim Citra Ringin Mas