Pergantian Pengurus Takmir Masjid

 

Ketua Takmir : BP SUWARDI
Sekertaris       :

 1. BAPAK AGUS TRIWIDAGDO
 2. BAPAK RIZAL NASRULLAH

Bendahara     :

 1. BAPAK YOGI WIDIGDO
 2. SARTONO

Seksi Seksi   :

 • Sosial Kemasyarakatan
 1. BAPAK RIDWAN SYAMSUDIN
 2. BAPAK RAMLI
 3. BAPAK GIYARTO
 4. BAPAK DADANG
 5. BAPAK AGUS (F)
 • Peribadatan dan dakwah

A.  Khutbah Jumat

 1. BAPAK H SUMARYO (KOORDINATOR)
 2. BAPAK PURWANTO
 3. BAPAK H NURROHMAN
 4. BAPAK ATMAJI

B. PHBI dan Pengajian Rutin

 1. BAPAK KHOIRUDIN (KOORDINATOR)
 2. BAPAK DARWO
 3. BAPAK FAJAR
 4. BAPAK RAHMADI
 5. BAPAK HERRY (D)

C. Muazin

 1. BAPAK H SARTO
 2. BP BAMBANG TRI
 3. ILYAS (B)
 • Pendidikan Remaja dan Anak dan Media
 1. BAPAK FERRY WIBOWO
 2. BAPAK IMAM SUGIH
 • Rumah Tangga
 1. BAPAK TAUFIK NH
 2. BAPAK BAMBANG S (C)
 3. BAPAK RAMTO
 4. BAPAK MURYANTO
 • Kemusliman
 1. IBU HJ. ELLY
 2. IBU IBU WARGA MUSLIM CRM

Post Author: ahmad rifki

https://www.linkedin.com/in/rifkiahmadperdian